Thiết bị định vị cầm tay GT03C

2,500,000 2,200,000

Ứng dụng theo dõi vị trí xe máy, vị trí ô tô, vị trí tàu thuyền, tài sản có giá trị

• Tính năng giám sát âm thanh xung quanh thiết bị.

• Tính năng cảnh báo chống trộm hiệu quả