Thiết bị định vị cầm tay GT03D

2,350,000 1,690,000