Thiết bị định vị cầm tay mini

1,550,000 1,350,000

giám sát vị trí người và phương tiện đang ở đâu. Xem lại lộ trình, hành trình xe di chuyển.