Thiết bị định vị không dây A9

2,000,000 1,890,000