Thiết bị định vị không dây OBD

2,000,000 1,700,000

Không cần sạc, không phải lắp đặt. chỉ cần cắm vào rắc chờ sẵn của công OBD là xong