Thiết bị định vị ô tô hợp chuẩn

1,950,000 1,750,000

Giám sát phương tiện theo thời gian thực
Lưu trữ dũa liệu GPS.
Cấu hình thiết bị bằng SMS
Tắt máy xe từ xa
Kết nối cảm biến tốc độết
Kết nối cảm biến nhiên liệu